Pastoralno i ekonomsko vijeće

Prema čl. 2. Pravilnika o župnim ekonomskim vijećima (Službeni vjesnik 4/1999.):

"...župno ekonomsko vijeće ima zadatak pomagati župniku u pripremi redovitog i izvanrednog župnog predračuna, pregledavati i odobravati blagajničke knjige i dokumentacije na kraju svakog pothvata, davati mišljenja o izvanrednim pothvatima župe i brinuti o čuvanju isprava i dokaznica. Ima samo savjetodavni, a ne odlučujući glas. U njemu se ipak treba očitovati odgovorna suradnja vjernika u ekonomskom upravljanju župom".

Nadbiskupski Duhovni Stol zagrebačke nadbiskupije je, u skladu s čl. 3. Pravilnika župnog ekonomskog vijeća (Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 4/1999., str. 29/30), potvrdio mandat 05. rujna 2014. na tri godine sljedećim predloženim članovima Župnog ekonomskog vijeća za Župu Sv. Petar i Pavao:

 1. Juć Zdravko
 2. Petir Marica
 3. Tudek Vlado


Ekonomsko i pastoralno vijeće Župe sv. Petra i Pavla - Kašina

Župno pastoralno vijeće je savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika-laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi. Njegova je zadaća pružanje pomoći župniku u promicanju i ostvarivanju pastoralnog djelovanja.

Članovi Župnog pastoralnog vijeća su župnik, aktivni svećenici u župi, osobe zadužene pastoralom u župi, predstavnik redovničkih zajednica te župe i predstavnici vjernika-laika. Članovi Vijeća, kao župnikovi savjetnici i aktivni suradnici, mogu biti samo praktični vjernici. Njihov broj ovisi o veličini i karakteru župe, od najmanje tri do najviše trideset članova, uključujući one koji su to po službi (aktivni svećenici, časne sestre, katehisti). Vijeće se konstituira odobrenjem Ordinarija. Mandat traje 5 godina. Predsjednik Vijeća je župnik koji saziva sjednice Vijeća, određuje dnevni red i predsjeda im, a u slučaju spriječenosti sjednicu može voditi i jedan od članova.

Župno pastoralno vijeće razmatra sva pitanja koja su povezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem župe, pripravlja djelatne prijedloge i zaključke te se brine za njihovo provođenje (čl. 16. Pravilnika). Isti članak ističe kao vlastite zadaće Župnog pastoralnog vijeća one koje se odnose na život župnog zajedništva, te poslanje u naviještanju, bogoslužju i služenju, dok o glavnim zadaćama govori čl. 17.:

 • proučavanje stvarnih prilika u župi te prilagođavanje nadbiskupskih pastoralnih planova svojim prilikama
 • planiranje, pripremanje i provjeravanje pastoralnog djelovanja u župi i u međužupskom pastoralu
 • težnja zajedničkom pastoralu po planu Nadbiskupije
 • poticanje, u duhu jedinstva i zajedništva, različitosti karizmi i službi
 • podudaranje molitve i djela za rast duhovnih zvanja

Dekretom od 11. travnja 2000. (br. 1054/2000) zagrebački nadbiskup Josip Bozanić odredio je da se u svim župama Zagrebačke nadbiskupije osnuje, odnosno obnovi, Župno pastoralno vijeće, kako to predviđa Zakonik kanonskog prava. Nadbiskup je dao Smjernice, u kojima je odredio da se 14. svibnja 2000. u svim župama provedu izbori, te da župe svoj popis članova do 23. VII. 2000. pošalju na potvrdu Nadbiskupskom duhovnom stolu.

Dekretom od 31. siječnja 2012. (br. 2566/2010), a u skladu sa čl. 11 i 12. Pravilnika župnog pastoralnog vijeća u Nadbiskupiji zagrebačkoj (Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, br. 2/2000., str. 51), na pet godina potvrđuju se izabrani i predloženi članovi Župnog pastoralnog vijeća župe Sv. Petar i Pavao:

 1. Antolović Tihomir
 2. Bakunić Zlatko
 3. Balog Marica
 4. Barišić Jure
 5. Barbarić Tomislav
 6. Čabraja Miroslav
 7. Golenić Branko
 8. Kolenković Jadranka
 9. Krnjak Željko
 10. Lipar Josip
 11. Maljak Damir
 12. Mesec Miljenko
 13. Orač Marina
 14. Pandek Ana
 15. Perić Tihomir
 16. Pirenjak Mladen
 17. Ros Zlatko
 18. Šišak Snježana
 19. Tudek Danijel