Petar i Pavao
Caritas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Caritas Župe sv. Petra i Pavla Kašina

Što je to Caritas?
Caritas je međunarodna dobrotvorna organizacija Katoličke Crkve, koja želi pomoći svakom čovjeku koji je u potrebi. Cilj pomoći je da svaka osoba može živjeti životom dostojnim čovjeka.
Dakle, Caritas je širenje kršćanske ljubavi prema svakome potrebitom, ne pitajući za vjersku ili nacionalnu pripadnost, ali ni za razloge koji su doveli do stanja određene potrebe. Jednostavno, nastoji pomoći potrebnome da stane na svoje noge.

Kada je došlo do osnivanja Caritasa?
Caritas je nastao već u prvim počecima kršćanstva i traje do danas. Već su prvi kršćani osjetili potrebu da oni koji imaju višak dobara podijele sa onima koji oskudijevaju.
Caritas u Zagrebačkoj nadbiskupiji osnovao je blaženi Alojzije Stepinac polovicom 30-tih godina prošlog stoljeća, te je dao ogroman doprinos njegovom radu i razvitku.
U Hrvatskoj imamo Nacionalni Caritas koji djeluje u različitim oblicima, a podijeljen je na biskupijske Caritase, te župne Caritase koji imaju važnu ulogu u karitativnom radu župe, gdje je moguć potpuni uvid u stanje i potrebe pojedinaca ili obitelji u župi.

U odboru župnog Caritasa svako mjesto iz župe ima barem jednog predstavnika.
Na inicijativu vlč. Matije Pavlakovića, upravitelja župe osnovan je župni Caritas kao podružnica „Caritasa zagrebačke nadbiskupije". Velečasni Matija osigurao je prostor za potrebe Caritasa u prizemlju župne kuće.

Caritas je prema statutu pastoralna ustanova koja na djelatan način posreduje Božju ljubav potrebnima, a po inspiraciji je evanđeoskog ishodišta i usmjerenja.

Caritas je bitna zadaća katoličke Crkve: svakog kršćanina, svake župne zajednice, svake Biskupije,  i cijele Opće Crkve. 
Caritas u kršćanskim zajednicama - Župni caritas - zaživjet će tamo gdje se vjernici - kršćani - unutar svoje župe zalažu za dobro čovjeka, kako pojedinca tako i cijele zajednice. Dobro čovjeka bolje se može ostvarivati u radnim i zauzetim skupinama. Caritas je za župnika i druge odgovorne za život župe bitni dio pastoralne i dušobrižničke službe.

U skladu s čl. 6. i 7. Pravilnika Župnih caritasa Zagrebačke nadbiskupije (Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, br. 6/2002., str. 270-272), na pet godina potvrđuju se predloženi članovi Odbora Župnog caritasa župe Sv. Petra i Pavla u Kašini:

  1. Tihomir Perić, voditelj
  2. Marino Pušić, zamjenik voditelja
  3. Ljiljana Pušić, blagajnik i zapisničar.

 

Zašto ga koristimo?


ODAVNO je uspostavljena činjenica da čitača ometa razumljivi tekst dok gleda raspored elemenata na stranici. Smisao korištenja Lorem Ipsum-a jest u tome što umjesto 'sadržaj ovjde, sadržaj ovjde' imamo normalni raspored slova i riječi, pa čitač ima dojam da gleda tekst na razumljivom jeziku. Mnogi programi za stolno izdavaštvo i uređivanje web stranica danas koriste

NASLOV2