Petar i Pavao

Ministranti Župe sv. Petra i Pavla:

Antolović Laura

Antolović Tamara

Barišić Elena

Barišić Filip

Combaj Ema

Cugšver Ana

Cugšver Ivan

Cugšver Nikolina

Denić Magdalena

Horvat Barbara

Iljić Ivana

Kletuš Dragutin

Kolomaz Ivan

Kralj Tomislav

Lazar Dijana

Lozić Fran Stjepan

Maljak Petra

Palikuća Ema

Palikuća Emanuel

Palikuća Lucija

Palikuća Patrik

Pavlović Matea

Pavlović Nikolina

Perić Ivo

Perić Juro

Puškarić Rafaela

Skrivanek Enia

Šarkanj Paola

Šišak Tatjana

Vuger Marko

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ministranti - Župa Kašina

Ministrant je pozvan da u župnoj zajednici služi s određenom zadaćom, kako i sam naziv službe govori.
Latinska riječ „ministrare“ znači služiti. Kao što ministri u državi služe na dobro svih građana tako je i ministrant službenik oltara. On je sudionik bogoslužja. Župna zajednica te izabire i prihvaća između mnogo dječaka ili djevojčica. Budi stoga ponosan i radostan jer si pozvan na tako uzvišenu službu.

Bogoslužje je posebno slavlje u čast samome Bogu. Biti u posebnoj blizini Božjoj nije samo posebna čast nego je to i odgovornost. Svi veliki ljudi u povijesti spasenja, kao što su proroci i sveci, svoju su službu shvaćali kao veliko zanimanje za Božju stvar.
Sveta misa je najuzvišenija molitva koju vjernici mogu prinijeti Bogu. Stoga se od poslužitelja oltara očekuje posebna pozornost i sabranost. Zato pozorno prati odvijanje obreda, moli se sabrano, dostojanstveno i pobožno se vladaj.
Tvoje vladanje treba vjernike poticati na molitvu. Nikako ne bi bilo u redu da svojim ponašanjem i držanjem na bilo koji način ometaš svećenika ili vjernike.
Ministrantsko odijelo ne želi samo uljepšati tebe kao osobu, već želi obogatiti liturgiju. Lijepo odjeven ministrant, uz svečano i ozbiljno ponašanje, je ukras liturgije.
Kao što brižno ukrašavamo oltar cvijećem i svijećama, tako si ti isto hvalospjev bogoslužja samom Bogu. Zaštitnik ministranata je sv. Tarzicije, zato što je svoj život položio za Krista noseći Sv. Pričest kršćanima u zatvoru.


Osobine koje moraju resiti dobrog ministranta su:


1. Revnost za slavu Božju. Tko hoće biti ministrant ne smije ga voditi želja za isticanjem nego iskrena nakana da doprinese uzvišenosti i ljepoti službe Božje. Sve što god radi neka bude na na veću slavu Božju.

2. Poslušnost i poniznost. Dobar ministrant je poslušan u svemu. Spremno i bez mrgođenja prihvaća svaku obavezu. On neće u posluživanju tražiti da sebe istakne, jer zna da i najmanjom službom slavi Boga.

3. Čistoća duše. „Na Goru Gospodnju smije uzaći samo onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno“. Poslužitelj oltara mora nastojati da bude svet. Zato će se ministrant čuvati svakog grijeha, a ako teže sagriješi čim prije čisti dušu u ispovijedi.

4. Strahopoštovanje. Ne samo prema Bogu već i prema svemu što je povezano sa službom Božjom ministrant treba osjećati najdublje štovanje. Nadasve prema Isusu u svetohraništu.

5. Urednost i točnost. Ako se igdje mora držati red i točnost, potrebno je kod mise. Ministrant ne smije dopustiti da se na njega čeka. Svoju službu ima obavljati savjesno. Sve što je za slavu Božju mora biti za nj veliko i važno.

6. Prijateljstvo. Među ministrantima treba vladati duh bratske ljubavi i povezanosti. Nitko ne smije biti zapostavljen. Dobro je kada prijeteljstvo iz crkve prenesemo na ulicu i kućama. Lijepo je ako se nastavimo družiti i izvan crkvenog prostora.

7. Marljivost. Poslužitelji oltara moraju biti najvrjedniji učenici u školi, a napose u vjeronauku. Izvan crkve trebaju čitati vjerske knjige i časopise.

Dužnosti ministranata:

  • redovito i točno sudjelovati u službi Božjoj i na sastancima,
  • doći barem desetak minuta prije mise kako bi se pripremio za ministriranje (uredno obučen, počešljan, čiste odjeće, obuće i ruku),
  • prije i poslije mise obaviti molitvu te pobožno i sabrano obavljati svoju službu kod oltara,
  • pristupati što češće sv. Pričesti,
  • čuvati i spremati ministrantsko odijelo kao i spremati i čuvati sve crkvene predmete i stavljati ih na određeno mjesto,
  • ispričati svaki izostanak od mise ili sastanka te u slučaju spriječenosti da poslužuje misliti o zamjeni.

Ministrantski zbor župe Sv. Petar i Pavao okuplja dvadeset i osam članova,  učenika osnovne škole. To su dječaci i djevojčice od prvog do osmog razreda koji redovito sudjeluju na misama i ostalim pobožnostima.
Dolaskom vlč. Matije naša je služba oživjela. Redoviti sastanak ministranata odvija se svake subote u 11:30 tijekom kojeg se spremaju za sudjelovanje na misama uvježbavajući zadatke koje obavljaju kod liturgijske službe i dogovaranje oko posluživanja kod nedjeljne mise. Ostatak vremena župnik koristi poučavajući ih o vjeri i Kristovom životu. Naravno, uvijek se tu nađe i slobodnog vremena za zabavu i razne igre.
Njihovo djelovanje nije ograničeno samo na nedjeljne svete mise  već i u njihovom osobnom životu kada svjedoče vjeru drugima i ponašaju se dostojanstveno i izvan crkve. Njihova prisutnost posebno uveličava misna slavlja prilikom blagdana i ostalih župnih slavlja. Osim toga, sudjeluju i u čitanju.

Molitva za ministrante prije svete mise:
Bože, ti divnim redom dijeliš službe anđelima. Daj da i ja kod ove Svete Mise služim tvom žrtveniku poput anđela: radosno, pobožno i pažljivo. Svi sveci i svetice Božje, a posebno sveti ministranti molite za mene.

Molitva poslije svete mise:
Isuse, blagoslovi mene i sve moje prijatelje ministrante. Pobudi u nama i u mnogim dječacima klicu duhovnog zvanja. Ako pak mene zoveš, daj mi snage da ti kažem: «Evo me»!

Pozivamo svu djecu i mlade koji žele biti poslužitelji oltara te svojim angažmanom pomoći u napredovanju župe  da pristupe našoj ministrantskoj službi i obogate našu zajednicu.

 

MINISTRANTSKA NAČELA

Ministrantska načela nisu nikakva prisila. Ona pomažu poslužitelju oltara ispuniti volju Kristovu. Pravi ministrant želi takav biti i za time teži.
Svi ministranti jedne župe sačinjavaju „zbor ministranata“. U „zbor“ može biti primljen svaki dobar dječak ili djevojčica koji ima pravu nakanu; služiti na već slavu Božju.

Ministrantska načela

Ministranti Župe Kašine

ministranti

ministranti Župe sv. Petra i Pavla

 

 

Sva prava pridržana © 2012. Župa sv. Petra i Pavla - Kašina | Vinogradska 1 | HR - 10 362 Kašina| tel/fax: