PRIKAZANJE GOSPODINOVO - SVIJEĆNICA

 

Katolička crkva 02. veljače slavi blagdan Prikazanja Gospodinova, u narodu poznatiji kao Svijećnica. Blagdan je to koji se slavi četrdeseti dan nakon Božića, a obilježava se u znaku svjetla i radosti. Spomen je to na događaj prikazivanja Isusa Krista u jeruzalemskom hramu. Božji zakon, objavljen preko Mojsija, propisivao je izraelskim obiteljima da svako prvo muško novorođenče posvete Gospodinu. Dok su bili u hramu Isusovi roditelji sreli su Šimuna, kojeg evanđelje prikazuje kao "pravedna i bogobojazna čovjeka" i kao čovjeka koji je željno iščekivao vrijeme kada će doći spasenje Božjem narodu u Izraelu.

 

isus

Kad je Šimun ugledao Isusa uzeo ga je u naručje i rekao: "Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem sviju naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga." Iz Šimunovih riječi vidimo da će Isus biti ne samo spasenje za Židove već "svjetlost na prosvjetljenje naroda".

 

U mnogim mjestima Svijećnica obilježava kraj Božićnog vremena. U skladu s tim, na taj se dan skidaju Božićna drvca i ukrasi. Drvca se spaljuju a njihov se pepeo miješa sa pepelom "badnjaka" i tada se posipa po vrtovima i poljima da bi zemlja urodila boljim rodom.

 

 

U našoj župi svečane svete Mise s blagoslovom svijeća bit će: u 11.00 sati u kapeli BDM Kraljice mira u Blaguši i u 18.00 sati u župnoj crkvi.

Odazovimo se!