Petar i Pavao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Popis kandidata za Prvu Svetu Ispovijed i Pričest
Kašina, 2014./2015.

3. a razred OŠ Kašina:
PŠ Planina Donja:

1. Bahmet Ema
2. Bahmet Nika
3. Barberić Paola
4. Benčec Kristijan
5. Bertović Leonardo
6. Đuran Dorotea
7. Gajski Dora
8. Hacmanjek Mihael
9. Juć Veronika
10. Kusić Frano
11. Lambevski David
12. Levak Mateo
13. Ostić Borna
14. Paj Petra
15. Pavlović Mario
16. Podgorski Matija
17. Podgorski – Blažak Antea
18. Puzak Petra
19. Sabolov Tonka
20. Stojanović Matea
21. Šambar Tia
22. Škrnjug Toni


 1. Juć Amalia
 2. Lonjak Filip
 3. Mezga Mihael
 4. Puček Borna
 5. Sajković Antonia

 


 

PŠ Prekvršje:
 1. Antolović Brigita
 2. Antolović Tamara
 3. Balukčić Gabrijela
PŠ Adamovec:
 1. Tušek Karla
 2. Tušek Paola
 3. Židovec Ema
 

SASTANCI RODITELJA

Kateheze za kandidate za sakrament Prve svete Ispovijedi i Pričesti:
Subotom (župna vjeronaučna dvorana)
3a OŠ Kašina:
8.15.-9.00
3 razredi područnih škola ():
9.00-9.45