09.02.2014.

PETA NEDJELJA KROZ GODINU (A)

-Dan braka-

 

Misna čitanja
Prvo čitanje: Iz 58, 7-10
Otpjevni psalam: 112, 4-8a.9
Drugo čitanje: 1Kor 2, 1-5
Evanđelje:Mt 5, 13-16

 

 

U bogoslužju prvih nekoliko nedjelja „kroz godinu“ očima vjernika pratili smo postupno očitovanje Isusa – „Svjetla narodima“. Javno očitovanje, koje je ujedno poziv na obraćenje i nasljedovanje, doseže svojevrstan vrhunac u Govoru na gori. U prvom dijelu, kroz osam blaženstava, nad kojima smo razmišljali prošle nedjelje, Isus je izložio ideal što ga stavlja pred one koje poziva da ga nasljeduju. Logika kojom imaju biti vođeni i stil života na koji su pozvani izričito su u raskoraku s ljudskim težnjama i idealom što ga nudi sredina u kojoj žive.

U kontekstu blaženstava, osobito najave progonstva, izriče govor o svjetlu svijeta i soli zemlje. Sol zemlje su Isusovi učenici, tj. svaki onaj čiji je život „osoljen“ blaženstvima: tko živi siromaštvo duha u krotkosti, gladuje i žeđa za pravednošću, u čistom i milosrdnom srcu nosi mir. No, danas se očituje deficit soli u svijetu! Koliko smo odgovorni za taj deficit?
Svijetu i društvu u kojem živimo sol je potrebna, a kao Kristovi učenici dužni smo biti sol zemlje. Problem je u tome što je većina od nas spretno „prevela“ govor blaženstava na „prihvatljiv govor“ te smo tako izgubili „okus soli“ i obljutavili, zar ne?

Druga Isusova slika je još jasnija i nama bliža: svjetlo svijeta. Učenici pronose Isusovo svjetlo istine svima kojima ih On šalje. Kršćanin u kojem je zapaljeno i kome je povjereno svjetlo vjere pozvan je trajno širiti svjetlo i toplinu. Svjetlo vjere se tako izjednačuje s konkretnim dobrim djelima koja činimo prema bratu čovjeku. Pitanje koje nam nudi današnja nedjelja glasi: Jesmo li ostali dužnici svijetu? Jer, dok često optužujemo svijet za „neslanost“ i „tamu“, iskreno se pitajmo, gdje smo to obljutavili sol i sakrili svjetlo vjere!

 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe