04.12.2013.

Pastoralna poslanica upravitelja župe Matije Pavlakovića župljanima, Došašće - Božić 2013.

Dragi župljani, sestre i braćo u Kristu!


Po drugi puta, kao upravitelj župe obraćam Vam se putem pisma, u ovo blagoslovljeno vrijeme došašća, u koje smo zakoračili ove nedjelje, 01. prosinca 2013. Pred nama je vrijeme priprave za veliki kršćanski blagdan Rođenja Gospodnjega – Božić. Pred nama je i moj pohod Vašim domovima o ovogodišnjem blagoslovu obitelji, a svakako i prilika da Vas s nekoliko riječi obavijestim o svemu što smo kroz ovu pastoralnu godinu napravili kako na duhovnom tako i na materijalnom planu naše župne zajednice.

Polako se primičemo kraju 2013. godine u kojoj je najznačajniji crkveni događaj bio izbor novoga pape, redovnika Družbe Isusove, koji je uzeo ime Franjo i time, na početku pontifikata, na znakovit način, očitovao zauzetost za običnog, malog i siromašnog čovjeka.

Za nama je i Godina vjere koju je proglasio Benedikt XVI. – papa u miru, a zaključio papa Franjo. Bitno je naglasiti da je vjera Božji dar za koji nije dovoljno moliti jednu godinu. Kršćaninov život mora biti prožet vjerom do trenutka konačnog susreta s Gospodinom. Pozvani smo moliti Boga da tim darom obdari svakog čovjeka, jer samo milošću vjere čovjek, obitelj i druge zajednice mogu ostvariti sklad i jedinstvo u duhu Isusove molitve: „Oče, kao što sam ja u tebi i ti u meni, daj da i oni u nama budu jedno!“ (usp. Iv 17,11)

Na razini društvenih zbivanja u našoj domovini, središnji događaj je pridruživanje Europskoj uniji. Napokon smo i mi, kao mala zemlja, postali dio velike europske obitelji, s nemalim očekivanjima da će nam to pridruživanje donijeti bolju i ljepšu budućnost. Još je, naravno, prerano reći da su se ta očekivanja obistinila. Sudeći po sadašnjim prilikama imamo razloga za zabrinutost.

U razdoblju smo početka nove crkvene i liturgijske godine koje se zove došašće ili advent. Radi se o dolasku, i to ne bilo koga, nego nama najvažnijeg i najdražeg gosta – Isusa Krista. Za taj dolazak treba se dobro pripremiti. Kada nam u goste dolazi draga i važna osoba, tada lijepo uredimo kuću, obučemo najbolje odijelo i pripremimo najukusnija jela kako bi dostojno počastili prijatelja. Crkva nas poziva da isto učinimo sada na početku došašća – da se pripremimo za susret s Isusom Kristom. Naše srce je kuća u koju Isus želi doći i tu se nastaniti. „Neka Krist po vjeri stanuje u vašim srcima“, poručuje nam sveti Pavao. Na pitanje kako ćemo najbolje dočekati Krista koji nam dolazi, odgovara nam Crkva u svojoj zbornoj molitvi prve nedjelje došašća: „Pomozi nam Gospodine, da čineći dobra djela idemo u susret Kristu koji dolazi!“ Upravo u tim riječima vidimo da je čovjekova sudbina – putovanje. Od kolijevke pa do groba; odavde do vječnosti. Čovjek voli putovati napose kada je mlad i htio bi sve vidjeti. S ruksakom na leđima, sve svoje nosi sa sobom, ide kamo želi, a lako može zakonačiti gdje ga noć stigne. No, kako postaje stariji, manje ga privlače avanturistička putovanja i sve više voli ugodniji i sigurniji put. Vrijeme došašća je vazda stari i uvijek novi put. Stari je, jer znamo kamo nas vodi, a novi, jer njime kročimo u nove etape života. Pitanje je slijedimo li ga do kraja i dovodi li nas do jaslica našega Spasitelja?!

Gledajući na razdoblje ove pastoralne godine koju polako zaključujemo želimo se prisjetiti što smo sve na slavu Božju učinili za našu župnu zajednicu. Na duhovnom planu župe želio bih istaknuti da smo uz već postojeće sadržaje s kojima sam Vas upoznao u prošlogodišnjem pastoralnom pismu pred Božić, sve ostvareno zadržali, a župu smo oplemenili sa sljedećim projektima: molitva svibanjskih pobožnosti na jedanaest lokacija diljem župe u večernjim terminima utorkom, srijedom i petkom - tijekom svibnja; oživljavanje zavjetne procesije ulicama Planine na blagdan Uzašašća/Spasova u večernjim satima; slavlje svetih misa svake treće nedjelje u mjesecu u Društvenom domu u Kašinskoj Sopnici, za župljane koji nisu u mogućnosti dolaziti na nedjeljna slavlja u Kašinu; ugošćivanje raznih zborova kroz nedjelje mjeseca lipnja u animiranju liturgijskih slavlja i ostvarivanje šire duhovne pripreme uz postojeću trodnevnicu pred župni blagdan Petrova i Pavlova; oplemenjivanje župnog hodočašća u Mariju Bistricu, uoči Margetenja, novim sadržajima; produkcija filmova kršćanske tematike svakog drugog petka u mjesecu u župnoj vjeronaučnoj dvorani; uključivanje velikog broja vjernika u projekt „Kateheza za odrasle“ proisteklog iz inicijative našega Nadbiskupa, a koji se odvija utorkom u 19.30 sati; euharistijska klanjanja u filijalnim crkvama subotom prije večernje svete mise, kao i oživljavanje ostalih pobožnosti kao što su križni put ili molitva krunice u tim crkvama; okupljanje mladih s područja čitavog dekanata na slavlje euharistije pred zavjetno hodočašće mladih u Mariju Bistricu početkom rujna; kreativne radionice u došašću i korizmi u organizaciji župnog zbora mladih „Piscatores“ te osmišljavanje i slavljenje obreda primanja „Simbola vjere“ za kandidate za primanje sakramenta sv. Potvrde.

U godini koja je pred nama svoju pažnju želio bih na poseban način usmjeriti prema jačanju duhovnosti u povjerenoj mi zajednici. S tim u svezi planiramo krenuti u ostvarivanje Obiteljske zajednice u župi koja bi trebala postati stožerna zajednica za odgoj i evangelizaciju mladih naraštaja, a svoje bi nadahnuće, snagu i žar crpila iz mjesečnih duhovnih susreta i različitih druženja. Budući da praksa ovih i sličnih zajednica u našoj Nadbiskupiji već postoji i dobro je zaživjela u mnogim župama i mi ćemo, na tragu toga, krenuti u ovaj hvalevrijedan projekt. Također, želja nam je obnoviti duhovnost Molitvenih vjenčića u našoj župi koji su, nažalost od ove godine ugašeni, ali postoje inicijative s kojima ćemo ih pokušati ponovno oživjeti. Ujedno Vas obavještavam da s početkom mjeseca ožujka krećemo u osnivanje Molitvene zajednice Sv. Josipa koja bi okupljala različite dobne profile vjernika, a kojima bi zajednički cilj bio molitva za duhovnu izgradnju župe kojoj pripadaju. Naime, u arhivi župe naišao sam na podatak da je u župi preko 800 godina djelovala Bratovština Sv. Josipa u koju su posebno bili uključeni muškarci naše župe, a koja je imala velikih uspjeha na tadašnjoj duhovnoj izgradnji župe i okolnih mjesta našega Prigorja. Susreti ove zajednice odvijali bi se jednom tjedno, srijedom ili petkom sukladno dogovoru i mogućnostima članova. Želim opet naglasiti da sve prijedloge, Vaša moguća neslaganja ili upite na planu duhovnog djelovanja i angažmana u župi, slobodno možete izreći bilo meni ili vijećnicima župe. Vrata župnoga dvora za sve Vas su uvijek otvorena!

Na materijalnom planu obnove župe učinjeno je i ove godine, usprkos krizi i besparici, zaista mnogo. Novčanim sredstvima od 219.700,00 kn, koliko smo dobili od Vaših darova za blagoslov domova u 2012. godini, učinili smo sljedeće: uveli smo centralno grijanje u župnu crkvu; očistili smo potkrovlje župne crkve i izradili električnu instalaciju u tornju i potkrovlju; nabavili novi razglas u župnoj crkvi i crkvi sv. Jurja u Planini; postavili nove kotliće, žljebove, cijevi i snjegobrane na župnu crkvu te tako donekle sanirali problem vlage u crkvi; izradili i postavili nove unutrašnjosti tabernakulima/svetohraništima u župnoj crkvi i filijali u Planini; polakirali cijevi centralnog grijanja u župnoj crkvi; sanirali zid kod oltara Majke Božje Žalosne u pokrajnjoj kapeli župne crkve; postavili nove tepihe u prezbiteriju župne crkve; postavili jednu novu klupu u župnu crkvu, a šest ih je još u izradi zahvaljujući donaciji i darovima župljana te lokalnih i mjesnih vlasti i organizacija; postavili zaštitne mrežice na prozore i ulazna vrata župne crkve; nastavili s uređenjem okoliša župne crkve i kuće započetog prošle godine; očistili smo potkrovlje iznad župne vjeronaučne dvorane i uveli električnu instalaciju; napravili smo uzemljenje električne instalacije čitave župne kuće koje do sada nije postojalo; postavili smo skulpturu Apostolskih prvaka ispred ulaza u župni dvor; započeli smo s obnovom župne zastave na Novoj Vesi u Zagrebu koja će biti blagoslovljena na misi bdijenja pred svetkovinu Petrova i Pavlova iduće godine; postavili smo obnovljene klupe u cinktor župne crkve i župne kuće; izvršili smo geodetsko mjerenje terena za budući vanjski križni put u dvorištu župne kuće; obnovili smo svećeničku grobnicu na župnom groblju u Kašini i svečano je blagoslovili na ovogodišnju svetkovinu Svih Svetih te u zajedništvu s MO Kašina radimo na proširenju župnog parkirališnog prostora u sklopu župne crkve.

U crkvi sv. Jurja u Planini, uz već navedenu nabavku razglasa, obnovili smo svetohranište, sanirali bočna i sakristijska vrata, te smo postavili dva nova prozora uz sanaciju postojećih štokova. Do proslave Jurjeva iduće godine završit ćemo kompletnu obnovu svih prozora na tom našem biseru sakralnog graditeljstva ovog dijela Prigorja.

U filijalnoj kapeli u Blaguši obnovili smo ulazna vrata, lakirali ogradu koja omeđuje ulazak u sakralni prostor, te smo započeli s procesom legalizacije objekta (zemljišno-pravni odnosi nisu riješeni nakon izgradnje) i uređivanjem okoliša. Svi radovi izvršeni su marnim radom mještana koji time najbolje pokazuju i svjedoče pripadnost Kristu i Crkvi. Budući da je kapela novijeg datuma veći zahvati za sada nisu potrebni.

Dok čitate ovo moje pismo, želim Vas ponovno podsjetiti na žalosnu činjenicu s kojom ste već upoznati, a odnosi se na veliki broj Vaših podataka koji u razdoblju od 1992.-2010. godine nisu upisani u župne Matice (krštenih, vjenčanih i umrlih), a sakramente ste u župi primili. Do sada sam sanirao dio propusta, ali postoji još veliki broj Vas koji niste došli u župni ured, kako bi provjerili podatke upisane (ili neupisane) u Matice. Stoga Vas molim, dođite i provjerite svoj status i status članova obitelji, te pokojnika, kako ne bi bilo poteškoća, problema i neugodnosti prilikom traženja nekih dokumenata u župnome uredu, a koji nisu upisani.

Osim toga, ponovno Vas i ove godine, bez zamjerke, želim podsjetiti na značenje milostinje, dara za blagoslov, obiteljskog dara ili redovine, te dara za obnovu crkvenih objekata.

Milostinja – je dobrovoljni dar koji se daje prilikom dolaska na sv. Misu. Ona se skuplja na sve Nedjelje kroz godinu, na sve Blagdane kroz godinu i dane koje odredi Nadbiskupski Duhovni Stol. Redovita milostinja se ne može, osim ako biskup drugačije ne odredi, prenamijeniti u nešto drugo osim za župu. Milostinja je namjenska i služi za pokriće troškova župe (oltarnici, svijeće, cvijeće, misno ruho, hostije, dar prosjaku itd.). Postoje dani kada cjelokupna milostinja ide za Misije, Caritas, Božji grob, Petrov novčić i sl.

Dar za blagoslov – je dobrovoljni dar koji je obitelj odlučila darovati prilikom godišnjeg posjeta svećenika o blagoslovu njih i doma u kojem žive. Taj dar ide u župnu blagajnu i služi za plaću svećeniku ili nagradu zvonaru i orguljašima. Visina dara nije određena, te je isključiva odluka obitelji.

Obiteljski dar ili redovina – to je redoviti godišnji doprinos obitelji kao člana jedne vjerske zajednice. Na taj dar nas obvezuje i PETA CRKVENA ZAPOVIJED koja kaže: „Doprinosi za crkvene potrebe.“ Visina dara za cijelu godinu trebala bi iznositi najmanje jednu prosječnu dnevnicu zaposlenika. Svaka stranka, udruga i društvo imaju svoju članarinu od koje se uzdržavaju objekti i samo društvo. Tako bi i svaki član jedne vjerske zajednice trebao, po vlastitoj savjesti, doprinositi za tu zajednicu kojoj pripada krštenjem. Ovaj doprinos vjernika koristi se za redovito održavanje crkvenih objekata i režijske troškove (struja, voda, plin, domaćinstvo i druge potrebe). Ovaj dar bi trebala darovati svaka obitelj prema mogućnostima, a da time ne ugrožava svoj obiteljski budžet.

Dar za obnovu crkvenih objekata – ovaj dar je specifičan jer se daje isključivo onda kada se unutar jedne župne zajednice pokrene inicijativa gradnje ili obnove nekih objekata koji prelaze visinu redovitih prihoda župe od milostinje, blagoslova i obiteljskoga dara. Župnik je dužan izvijestiti župljane o gradnji ili obnovi određenog objekta, (npr. „župni dvor u Kašini“). Dužan je ishoditi suglasnosti Nadbiskupije i župljanima predočiti barem približnu vrijednost objekta koji se namjerava graditi ili obnavljati. Mi smo obnavljajući prizemlje župne kuće ušli u dug od 120.000,00 kn kojeg moramo vratiti, a znamo li da za osnovno funkcioniranje župe kroz 12 mjeseci potrebujemo cca. 150.000,00 kn (za režijske i ine troškove popravaka i sanacija) nije teško izračunati svotu koja bi bila optimalna za normalno egzistiranje naše zajednice. Čitav prvi kat župne kuće i dalje je neuređen, osjeća se smrad i nije prikladan za život. Troškovi budućih radova kojima bi se u cijelosti obnovila župna kuća, iznosit će cca. 800.000,00 kn. Taj novac nemoguće je sakupiti u kratkom roku. Međutim, kada bi svaki član župe godišnje odvojio 60,00 kn od svojih primanja skupilo bi se po godini 300.000,00 kn, - iznos kojim bi se vratio dug i pomalo saniralo ono što je devastirano kroz prijašnje godine.

Dragi moji župljani!

Od mojih prošlogodišnjih obećanja danih Vama, uspio sam ostvariti mnoštvo zadanih (postava dijela novih klupa u župnoj crkvi, sanacija žljebova i snjegobrana na župnoj crkvi koji su bili napravljeni „kontra struke“, novi razglasi u župnoj i filijalnoj crkvi u Planini, uvedeno grijanje u župnu crkvu), ali i nadalje pun mladenačkog poleta i elana ne posustajem od planova koje sam si postavio dolaskom u ovaj predivni prigorski kraj naše Nadbiskupije. U godinama koje dolaze, sve dok ću biti Vaš pastir, želja mi je dovršiti projekt novih klupa u župnoj crkvi, sanirati, nažalost dotrajale, stepenice od Dvora prema župnoj crkvi, postepeno restaurirati orgulje, te napraviti novu fasadu na župnoj crkvi. Gornji kat župne kuće uređivat će se postepeno, kako financijska situacija bude dopuštala, a započeti su i pregovori, na što sam posebno ponosan, o izgradnji dječjeg vrtića na prostoru ispred župne kuće u Kašini.

Na kraju, želim da nam svima budu blagoslovljeni ovi dani iščekivanja rođenja našega Spasitelja koji želi dati poticaj našoj tromosti, koji želi probuditi našu usnulost, ražariti vjeru i ući pod moj i tvoj krov, te nas ispuniti radošću koja nam nedostaje.

I ove godine put došašća započinjemo „uvijek novim i vazda starim putem“ koji nas sigurno vodi onome što se treba dogoditi u nama – rođenju Isusa.

Sretan Vam put do Božića!

Do skorog viđenja u Vašem domu srdačno Vas pozdravljam!

 

Vaš župnik                                                                                                      
vlč. Matija Pavlaković