Nedjelja, 02. lipnja 2013.

DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU (C)

 

Misna čitanja
Prvo čitanje: 1Kr 8, 41-43
Otpjevni psalam: 117, 1-2
Drugo čitanje: Gal 1, 1-2.6-10
Evanđelje: Lk 7, 1-10

 
Sveto Pismo često nas sučeljava s pitanjem o tome tko je naš bližnji pokazujući kako se kroz odgovor na ovo pitanje pokazuje pravi način življenja dara vjere. Bližnji je jedan od temeljnih svetopisamskih motiva. Ali ne samo bližnji. Mnogi su iznenađeni kada otkriju da Pismo ne stavlja u središte samo bližnjega, nego i stranca. Motiv stranca provlači se mnogim mjestima i odlomcima kako Staroga tako i Novoga Zavjeta. Za Židove, a i za nas kršćane, pored pitanja „Tko je moj bližnji?“, temeljno je i pitanje kako se ophoditi prema strancu, na koji ga način prihvatiti i pokazati mu da se i u njemu prepoznaje onoga koji je stvoren na sliku i priliku Božju, da se i u njemu prepoznaje brata ili sestru kojemu treba iskazati pravo poštovanje. Pitanje o tome tko je stranac i kako se prema njemu ophoditi, pitanje je koje uvijek iznova prožima našu kulturu, misao i život.

Evanđelje nam govori o rimskom satniku, strancu među Židovima. Već po tome ovaj stranac nije „običan“ stranac. Stranac ne mora biti uvijek nezaštićen i potreban naše brige. On može biti i okupator, onaj koji zaposjeda naš teritorij, odnose, osjećaje, onaj koji ima moć. Stranac pokazuje kako se nosi s činjenicom da je stranac u nekoj zemlji i u nekoj situaciji. Satnik je u evanđelju, premda predstavnik omraženog Rima, onaj koji, po svjedočenju samih Židova, voli njihov narod. Za njega Pismo isto tako kaže da mu je vlastiti sluga bio veoma drag i da je imao mnoge prijatelje. On je stranac koji ljubi. Tu se ljubav otkriva kao ključni motiv koji omogućuje povezanost stranca i izabranoga naroda. Zato je satnik bio otvoren za vjeru koju Isus hvali i za koju kaže da je nije našao u Izraelu. Ljubav i vjera učinile su da satnik, premda nije bio Židov i premda to nije nije postao, prestane biti stranac. Ljubav koju je u sebi gajio prema sluzi, prijateljstvo i poštovanje prema narodu, njegova sposobnost da se udalji od uloge koju je vršio, učinile su ga sposobnim za prepoznavanje Krista kao onoga koji svjedoči Božju ljubav.

Prepoznajem li Krista na zemlji i onda kada sam stranac drugima i onda kada su drugi meni stranci?

 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe