Nedjelja, 09. lipnja 2013.

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU

 

Misna čitanja
Prvo čitanje: 1Kr 17, 17-24
Otpjevni psalam: 30, 2.4-6.11-12a.13b
Drugo čitanje: Gal 1, 11-19
Evanđelje: Lk 7, 11-17

Današnji evanđeoski odlomak izvještava nas o uskrišenju sina udovice iz Naina. Iz te jednostavne zgode mogli bismo izdvojiti tri sljedeće misli. Božje sažaljenje – Luka opisuje da se Isus „sažalio“ nad udovicom jer joj je to bio sin jedinac. Isus Krist nam objavljuje upravo takvoga Boga, suosjećajnoga i milosrdnoga Boga. Božje milosrđe nije u suprotnosti s njegovom pravednošću, već donosi spasonosni višak koji se sastoji u Božjoj dobroti. Bog se u Isusu Kristu sažalio nad čovjekovom patnjom i grijesima te nas ne napušta upravo u onome što nam zapravo pripada: patnja i grijeh. Kroz milosrđe Bog pridaje čovjeku ono što mu pripada kao Božjem stvorenju: život u dobru, zajedništvo s Bogom. Uskrišenje iz groba grijeha – je druga misao u današnjem evanđelju koja se može pronaći kod crkvenih otaca. Crkveni oci primjećuju tri uskrišenja u evanđeljima: uskrišenje udovičina sina iz Naina; uskrišenje nadstojnikove kćeri i uskrišenje Lazara.
Prvo se uskrišenje događa u kući, drugo izvan kuće, a treće u grobu. Tri mrtvaca tako simboliziraju tri vrste grijeha: grijeh kao nakana u srcu (kuća), grijeh kao djelo (izvan kuće) i grijeh kao navika (grob). Sva tri uskrišenja pokazuju da za čovjeka ne postoji grijeh zbog kojega bi trebao očajavati. Potrebno je samo dopustiti Gospodinu da uđe u naše „kuće“, na naše „putove“ i u „grobove“ naših grijeha. Ozdravljenje „u gornjoj sobi“ – je treća misao koja se nadovezuje na gornju misao o uskrišenju. Euharistija predstavlja konkretno mjesto susreta čovjeka s Isusom Kristom, mjesto učenja Božjega milosrđa, mjesto napuštanja grijeha i uskrišenja na novi život. Da bi čovjek istinski živio, nije dovoljno zadržavati se samo „u donjim sobama“ svakidašnjice, živjeti samo u vidljivom, blagovati samo tjelesnu hranu. Potrebno je uspeti se „u gornju sobu“, susreti Nevidljivoga u vidljivome, blagovati duhovnu hranu. Na nama je da ovo ostvarimo…

 

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe