NEDJELJA, 31. svibnja 2015.

 

PRESVETO TROJSTVO
- Proštenje u Blaguši -

 

Misna čitanja

 Tajna presvetoga Trojstva, tj. Boga kakav je on u sebi, najveća je tajna naše vjere. Generacije teologa razbijale su glave razmišljajući kako to može biti: jedan Bog – a Trojica. I dan danas većini kršćana ta se dogma čini nerješivom križaljkom bez značenja za konkretan život. Tijekom povijesti različiti su umovi nastojali Otajstvo Trojedinoga ljudima približiti različitim slikama, od djeteline s tri lista, jedne svijeće s tri stijenja, do odnosa izvor-potok-rijeka. Te slike u isto nam vrijeme i pomažu i odmažu jer Boga, kakav je u sebi, ne možemo nikada do kraja shvatiti. Pokušajmo otajstvo trojstva u Bogu shvatiti kao trostruki protuotrov ili lijek protiv „duhovnih otrova“ današnjega doba. Budući da je Bog trojstven, tj. jedinstvo odnosã triju polova jedne božanske biti, „otrovom“ u ovom razmišljanju nazivamo sve ono čime se niječe neki od tih polova spasenja.

Otac je izvor smisla, Sin je dar istinske ljudskosti, a Duh Sveti je sigurnost života. Jedan od triju otrova koji se danas često ponavlja je „Ne“ Bogu. Prazninu nastalu tim protivljenjem pokušava se ispuniti različitim „božanstvima“ – karijerom, materijalnim i sl., ali onaj unutarnji nemir u jezgri čovjekove duše uvijek ostaje, kao žaruljica koja signalizira da je Onaj koga se niječe ipak tu. Lijek protiv toga otrova jest činjenica da je Bog Otac ipak izvor smisla našega života. Drugi otrov jest činjenica da Isusa, učovječenog Boga, previše guramo „s desna Bogu“, u božansku, nesvjetsku i nečovječnu zbilju, zaboravljajući da je on čovjek, da živi u susjedu, Židovu, Romu, u Srbinu, u svakome… Krist ne želi biti slavljen bez svojih udova – On je postao čovjekom, jednim od ljudi, pa se stoga i danas uprisutnjuje i proslavlja u ljudima. Lijek protiv ovog otrova jest da gledamo Boga Sina kao dar istinske ljudskosti za svakoga. Treći protuotrov djeluje protiv straha i nepovjerenja. Duh Sveti je upravo nježna majčinska ljubav. Vjera se temelji na povjerenju, a kakav je Bog u sebi, nećemo shvatiti nikada.


Počnimo živjeti u Božjem imenu, u zbilji Boga koji daje smisao životu te novu dimenziju ljudskosti i nježnosti.


vlč. Matija Pavlaković, upr. župe