28.10.2015.

Objavljen Radni dokument Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije


Tekst Radnog dokumenta Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije preuzmite OVDJE


U razdoblju neposredne priprave za Drugu sinodu Zagrebačke nadbiskupije objavljen je Radni dokument (Instrumentum laboris) Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Dokument je namijenjen ponajprije onima koji će, kao članovi Sinode, biti uključeni u rad sinodskih zasjedanja.

No, s Radnim će se dokumentom imati prilike upoznati i svi vjernici i zajednice Zagrebačke nadbiskupije, kako bi izabrani članovi Sinode mogli u sinodska zasjedanja i rasprave unijeti glas sveukupne nadbiskupijske zajednice. Vrijeme neposredne priprave za sinodska zasjedanja poticaj je cijeloj nadbiskupijskoj zajednici na očitovanje eklezijalnoga zajedništva, odgovornosti te molitvene potpore u tako važnome događaju za život mjesne Crkve.

Radni dokument obuhvaća četiri tematska područja (dijela) s pripadajućim temama.

Prvo dio, naslovljen Crkva zagrebačka u zajedništvu svoga poziva i poslanja, obuhvaća sljedeće teme: Obilježja i posebnosti Zagrebačke nadbiskupije, Župa, Obitelj – kućna Crkva, Zaređeni službenici, Posvećeni život te Vjernici laici.

Drugi dio, s naslovom Crkva zagrebačka u djelu evangelizacije, obuhvaća poglavlja: Nova evangelizacija, Župna kateheza i Vjeronauk u školi.

Treći dio, Crkva zagrebačka u slavljenju Kristova otajstva, sadrži sljedeće naslove: Nedjelja – dan Gospodnji, Sakramenti, Blagoslovi i pučke pobožnosti, Kršćanski sprovod, Liturgijske službe te Liturgijska glazba i arhitektura.

Četvrti dio, s naslovom Crkva zagrebačka u hrvatskome društvu, donosi smjernice za raspravu o sljedećim temama: Promicanje jedinstva među kršćanima, Međureligijski dijalog, Karitativna zauzetost Crkve, Socijalna dimenzija crkvenoga djelovanja, Crkva – kultura, znanost i umjetnost, Katoličke odgojno-obrazovne ustanove te Crkva i mediji.

Dokument je izrastao iz razmišljanja i prijedlogâ pristiglih u Tajništvo Sinode tijekom dvaju krugova nadbiskupijskoga savjetovanja (2005. i 2007. godine) u župnim i drugim zajednicama Zagrebačke nadbiskupije. U konačni tekst uvrštena su i zapažanja vezana za aktualna pitanja u životu Crkve i društva te smjernice iz novijih crkvenih dokumenata i iz govora crkvenoga učiteljstva, a vrjednovana su ostvarenja koja su prepoznata kao plod sinodskoga hoda Zagrebačke Crkve.

Izradi Radnoga dokumenta pristupilo se nakon 17. siječnja 2011. kada je održana završna sjednica Središnjega pripremnog povjerenstva Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije te izvršena primopredaja službe tajnika Sinode. Tom prigodom za internu je uporabu priređena i tzv. »Sinodska trilogija«, u kojoj je u tri sveska objedinjeno sve što je do tada učinjeno u pripremi Sinode.

U trećemu svesku spomenute trilogije priređeno je 66 sažetaka koji su nastali objedinjavanjem 15.681 pojedinačnih prijedloga, izdvojenih iz 2.499 zapisnika pristiglih u Tajništvo Sinode s predsinodskih rasprava u zajednicama vjernika. Knjiga sažetaka poslužila je kao polazište za izradu Nacrta, a potom i konačnoga teksta Radnoga dokumenta Sinode.

Povjerenstvo za izradu Nacrta Radnoga dokumenta u ožujku 2011. pristupilo je utvrđivanju metodologije rada, definiranju naslova i sadržaja tematskih područja Radnoga dokumenta, što je dovršeno u rujnu 2011. godine. U toj etapi definirana su 4 tematska područja: Život Crkve zagrebačke, Evangelizacija, Liturgija, Prisutnost Crkve zagrebačke u društvu. Tajništvo sinode potom je pripremilo Nacrt Radnoga dokumenta i predalo ga zagrebačkome nadbiskupu kardinalu Josipu Bozaniću u siječnju 2012.

Na temelju toga Nacrta, Kardinal je u srpnju 2012. osnovao Radno tijelo za izradu Radnoga dokumenta Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije čija je zadaća bila dati mišljenje o tekstu Nacrta Radnoga dokumenta te pripremiti konačni tekst Radnoga dokumenta za sinodska zasjedanja. Radno tijelo, pod predsjedanjem kardinala Josipa Bozanića, djelovalo je u sastavu: mons. Ivan Šaško, mons. Tomislav Ivančić, prof. dr. Ante Crnčević, prof. dr. Blaženka s. Valentina Mandarić i dr. Denis Barić.

Spomenuto Radno tijelo je pod predsjedanjem Kardinala u razdoblju od 9. srpnja 2012. do 6. srpnja 2015. održalo ukupno dvadeset i jednu radnu sjednicu. Na svakoj sjednici temeljito su analizirani, raspravljani i dorađivani dijelovi pojedinih poglavlja Radnoga dokumenta, za koje su tekstove pripremali članovi Radnoga tijela. Plod toga zajedničkog rada jest tekst Radnoga dokumenta na 288 stranica, u 242 broja.

Za uspjeh sinodskih zasjedanja osobito je važno da Sinoda živi u župnim zajednicama i u svim stvarnostima naše Crkve te da se sve zajednice, ustanove i svi krugovi vjernika mjesne Crkve kroz ovu pastoralnu godinu temeljito upoznaju sa sadržajem Radnoga dokumenta te se aktivno uključe u sinodski hod kako bi zaključci sinodskih zasjedanja mogli očitovati istinski duh obnove i mudrost prepoznavanja novih putova za rast Crkve u raznolikosti oblika njezinoga zajedništva i poslanja.


dr. sc. Denis Barić, tajnik Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije

 

Izvor: http://www.zg-nadbiskupija.hr