NEDJELJA, 24. svibnja 2015.


PEDESETNICA - DUHOVI


Misna čitanja

duhovi_pedesetnica


Kroz deset dana koji prethode svetkovini Duhova Crkva u bogoslužju pjesmom zaziva i moli dar Duha Svetoga. Himan „O dođi, Stvorče, Duše Svet“ pratio je našu pripravu za današnju svetkovinu kojom vršimo spomen silaska Duha Svetoga na apostole. Zanimljivo je u tom drevnom himnu prepoznati vjeru kojom Crkva Duha Svetoga naziva Creator, Stvoritelj (Veni, Creator, Spiritus). Silazak Duha novo je djelo stvaranja, stvaranja novoga života, čin istinskog oživljavanja duha.

„Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi bijahu zajedno na istome mjestu“. U toj uvodnoj rečenici opisa silaska Duha na apostole, pisac Djela apostolskih, sv. Luka, predstavlja Pedesetnicu kao dan ispunjenja. U pozadini je, dakle, čežnja za ispunjenjem, dovršenjem, čežnja koja govori da se dan napokon ispunio. No, ta se čežnja može razumjeti i na širi način imamo li u vidu daljnji opis jeruzalemskog događaja. U daru jezikã kojeg apostoli primaju, prepoznajemo ozdravljenje naroda od kazne jezika opisane u knjizi Postanka (Post 11,7).

Napokon je došao dan Pedesetnice, dan kad je Gospodin ponovno ujedinio ljude, davši im dar da jedni druge ponovno razumiju. Pedesetnica je, stoga, ispunjenje i dovršenje Božjeg djela otkupljenja: Bog iznova uspostavlja puno zajedništvo s ljudima i ozdravlja zajedništvo među njima. Ljudima je udijeljen dar Duha kojim svi razumiju jedni druge u slavljenju Boga: „svi ih mi čujemo kako našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja“.

Dar Duha Svetoga prvi je dar uskrslog Krista. Evanđelist Ivan upravo zbog toga dar Duha apostolima smješta na sam dan uskrsnuća – dar Duha prvi je plod uskrsnuća. Jesmo li, uistinu, po silasku Duha u nas, progovorili jezikom koji ljudi razumiju i u kojem je moguće prepoznati razglašavanje veličanstvenih djela Božjih kojih smo svjedoci svake nedjelje? Duh je sišao i dariva nam se besplatno… uzmimo ga odmah danas i od njega živimo.


vlč. Matija Pavlaković, upr. župe