04. siječnja 2015.

DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU

 

Udaljavajući se vremenski od Božića, Crkva se u liturgiji ne udaljava od božićnog misterija, već ga nastoji u svjetlu vjere dublje shvatiti. U razmišljanju o Božjem planu spasenja svakoga od nas, posebno mjesto pripada
prologu Ivanova evanđelja koji slušamo već evo treći put od Božića.

Riječ je o jednome od najvažnijih biblijskih tekstova uopće. Tu je svaka rečenica poruka za sebe, a svaka riječ ima svoju težinu. A srž poruke glasi: Vječna Božja Riječ po kojoj je sve stvoreno sama je u vremenu uzela ljudsko tijelo i nastanila se među nama (Iv 1,14). Tu je jednostavnim, a opet tako snažnim riječima uspostavljen most između vječnosti i vremena; povezano je u jedno siromaštvo Isusova rođenja i uzvišenost njegova podrijetla; nemoć ljudske naravi i veličina božanskog podrijetla. U tom djetetu našli su se ljudsko i božansko zauvijek jednom zasvagda.

Otkako je Isus povezao Boga i čovjeka u svome ljudskom tijelu, nemoguće je govoriti o Bogu bez poštivanja čovjeka, bez ozbiljnoga shvaćanja međuljudskih odnosa. Kršćanstvo je u biti vrlo jednostavna i konkretna, ali vrlo zahtjevna religija. Tekst jedne naljepnice potaknuo me na ozbiljno razmišljanje – pisalo je: Oponašajte Boga! On je postao čovjek. Time je zapravo samo na nov način izražena stara Augustinova misao da je Bog postao čovjek kako bi čovjek uistinu mogao postati čovjek. Ne Bog! Ta napast prati čovjeka od samog početka – danas se puno govori o čovjekovu samoostvarenju, iza čega se često skriva težnja za autonomijom od Boga, za čovjekovim samouništenjem.

Kršćanstvo je i vrlo osobna vjera. Ona se sastoji u čovjekovu opredjeljenju za Isusa Krista i za njegovo evanđelje u kojem nam se On nudi kao Svjetlo koje dolazi da prosvijetli svakoga čovjeka. Taj susret se ne može zamijeniti nikakvim općim traženjem dobrote, ljepote i istine.

Isus Krist ostaje nezamjenjivo mjesto susreta Boga i čovjeka i zato nezamjenjiv ideal u ovome svijetu. Odlučimo i mi od danas oponašati našega Boga koji je postao čovjekom…

vlč. Matija Pavlaković, upr. župe